Публічне обговорення

Шановні шахісти!

Ми розпочинаємо громадські обговорення проекту положення про членство у ГО ФШЖО.

Просимо вас залишати коментарі у соціальній мережі фейсбук за адресою

а також надсилати пропозиції за гугл-формою: натиснути тут…

Проект положення про членство тут…

а також нижче на сайті

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСТВО

у Громадській організації

“ФЕДЕРАЦІЯ ШАХІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

 

Положення про членство у громадській організації «ФЕДЕРАЦІЯ ШАХІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ» розроблене згідно Статуту Федерації та закону України про громадські об’єднання.

Положення про членство у громадській організації «ФЕДЕРАЦІЯ ШАХІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ» визначає порядок набуття та припинення членства в Федерації, права та обов’язки членів та порядок їх обліку в Федерації.

Терміни вживаються у Положенні в такому значенні:

Федерація – громадська організація «ФЕДЕРАЦІЯ ШАХІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Положення – Положення про членство у громадській організації «ФЕДЕРАЦІЯ ШАХІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ».

Стаття 1. Членство у Федерації

1.1.             Членство у Федерації є добровільним. Членами Федерації можуть бути громадяни України, інших держав та особи без громадянства, які досягли 14 років, мешкають на території Житомирської області і визнають Статут Федерації, рішення її керівних органів, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески, активно сприяють діяльності Федерації.

Стаття 2. Права та обов’язки членів Федерації

2.1. Члени Федерації мають право:

- брати участь у діяльності Федерації;

- користуватись обладнанням, формою, інвентарем Федерації та носити емблему й іншу символіку Федерації;

- брати участь у заходах, що проводяться Федерацією;

- відвідувати і користуватись послугами Шахового клубу Федерації;

- обирати та бути обраним до статутних органів Федерації;

- вносити пропозиції щодо діяльності Федерації;

- отримувати спортивні розряди та звання;

- користуватись послугою з обрахунку українського і міжнародного рейтингу;

- отримувати інформацію про діяльність Федерації;

- звертатись до керівних органів Федерації щодо захисту своїх законних прав та інтересів;

- обирати та бути обраними до органів Федерації;

- користуватися послугами та привілеями Федерації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Федерація, на умовах, затверджених Президією;

- одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Федерації;

- обговорювати будь-які питання діяльності Федерації, вносити на розгляд Федерації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

- користуватися методичними розробками i матеріально-технічними засобами Федерації, а також послугами, консультаціями i рекомендаціями, що надає Федерація чи її органи;

- вийти з Федерації в порядку та на умовах, передбачених Статутом Федерації та цим Положенням.

2.2. В будь-яких публічних заявах член Федерації має право згадувати про своє членство в Федерації. Він не може згадувати про своє членство в Федерації, якщо компетентним органом прийнято рішення про припинення членства в Федерації. При проведенні спортивних заходів членом Федерації положення, грамоти, рекламні матеріали та інші документи, що регламентують проведення таких заходів, повинні містити згадування про членство в Федерації та її символіку.

2.3. Члени Федерації також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також Статутом Федерації та рішеннями Загальних Зборів Федерації.

2.4.Члени Федерації зобов’язані:

- сприяти досягненню мети та виконанню завдань Федерації;

- виконувати рішення статутних органів Федерації;

- не чинити дій, що можуть зашкодити Федерації;

- не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Федерації;

- дотримуватись вимог Статуту, цього Положення, інших внутрішніх документів Федерації, а також виконувати рішення Загальних зборів, Президії та інших органів Федерації, які є обов’язковими для членів Федерації та відповідають чинному законодавству України;

- інформувати органи Федерації про факти, які можуть впливати на діяльність Федерації, або про порушення Статуту;

- інформувати у встановленому порядку Федерацію про свою діяльність i її результати;

- підвищувати професійний рівень i компетентність своїх працівників та слідкувати за тим, щоб у своїй роботі вони дотримувалися основних вимог i цілей Федерації;

- регулярно та вчасно сплачувати членські внески відповідно до рішень Президії Федерації та цього Положення.

2.5. За порушення Статуту, нанесення моральних чи матеріальних збитків до членів Федерації можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції:

- зауваження,

- попередження,

- дискваліфікація,

- виключення з Федерації.

 

Стаття 3. Порядок вступу до Федерації

3.1. Прийняття, припинення, виключення та поновлення членів у Федерації здійснюється Президією Федерації.

3.2. Прийом у члени Федерації здійснюється на підставі письмової заяви заявника на ім’я Президента.

3.3. До заяви індивідуального члена додаються:

- анкета індивідуального члена Федерації;

- документ про сплату вступного та річного внеску.

3.4. У випадку сумніву Федерація має право вимагати у заявника інші документи.

3.5. Розмір сплати вступних і членських внесків затверджується Президією Федерації.

Членські внески зараховуються на банківський рахунок Федерації.

Зміни до порядку та розміру сплати вступних та членських внесків можуть бути прийняті Президією Федерації не пізніше ніж за 30 діб до початку наступного календарного року.

Президія може прийняти окреме рішення про зменшення суми вступних та членських внесків для члена Федерації.

3.6. Заява за встановленою формою з доданими документами подається Президії Федерації.

3.7. Усі питання, пов’язані з прийомом до Федерації, готуються до розгляду та вирішуються Президією.

3.8. Президія приймає рішення про прийом або відмову у прийомі до Федерації у місячний строк з дати надходження заяви до Федерації.

3.9. Рішення Президії про відмову у прийомі до Федерації має бути мотивованим. Таке рішення може бути оскаржене заявником на Загальних Зборах Федерації. Рішення Загальних Зборів є остаточним. Рішення про відмову у прийомі до Федерації не позбавляє заявника права повторно подати заяву про прийом після усунення недоліків, що стали підставою для відмови.

3.10. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття Президією рішення про прийом заявника до Федерації секретаріат направляє заявнику документ, що підтверджує членство у Федерації.

3.11. Членство в Федерації підтверджується посвідченням.

Зразки посвідчень членів Федерації затверджуються Президією Федерації.

Стаття 4. Облік членів

4.1. Облік всіх членів Федерації здійснюється Виконавчою дирекцією.

4.2. На кожного члена Федерації ведеться картка персонального обліку члена Федерації. Виконавча дирекція додатково веде електронний та паперовий реєстр членів Федерації.

Стаття 5. Припинення членства у Федерації

5.1. Членство в Федерації припиняється у випадках:

- добровільного припинення членства в Федерації;

- виключення з Федерації.

5.2. Членство у Федерації може бути добровільно припинено членом Федерації. Підставою для припинення членства є заява індивідуального члена або рішення зборів колективного члена про припинення членства у Федерації.

5.3. Членство в Федерації автоматично припиняється в разі несплати щорічних членських внесків через 30 діб після закінчення терміну сплати, визначеного Президією Федерації.

5.4. Член Федерації може бути виключеним з Федерації рішенням Президії Федерації за порушення або невиконання положень Статуту Федерації, рішень керівних органів Федерації, здійснення діяльності, що суперечить завданням Федерації, та за порушення умов п. 2.4. цього Положення. Рішення про виключення приймається Президією Федерації більшістю у 2/3 голосів її членів у випадку порушень Статуту або дій, що завдали шкоди інтересам Федерації.

5.5. Членам Федерації, що зробили істотний внесок у розвиток шахів в Україні, може бути присвоєне звання «Почесний член Федерації», а за особливі досягнення та/або особливий внесок у розвиток шахів, може бути присвоєно звання «Почесний президент Федерації». Звання «Почесний член Федерації» та «Почесний президент Федерації» присвоюється Президією Федерації.

5.6. Рішення Правління про виключення з Федерації може бути оскаржене на Загальних Зборах Федерації. Рішення Загальних Зборів є остаточним.

5.7. Виключення члена з Федерації позбавляє його права на повторний вступ до Федерації протягом 1 (одного) року.

5.8. Особи, які вийшли або яких виключено з Федерації, не мають права вимагати повернення їм грошових коштів, сплачених ними до Федерації у якості членських внесків, чи іншого переданого Федерації у власність майна. Вони також не мають права вимагати відшкодування їм будь-яких витрат, пов’язаних з їхнім членством в Федерації.

Стаття 6. Заключні положення

6.1. Це Положення набуває чинності з дня його затвердження Президією Федерації.

6.2. За рішенням Президії до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

6.3. Правом тлумачення норм цього Положення користується виключно Президія Федерації.

6.4. Особи, які не є членами Федерації, не мають права користуватись перевагами, послугами та привілеями, встановленими для членів Федерації. В окремих випадках Президія має право дозволити не членам користуватись окремими перевагами, послугами та привілеями, але на платних умовах (для послуг, які є для членів Федерації безкоштовними) або внесення додаткової плати (для послуг, які є які є для членів Федерації платними). Вартість послуг для не членів Федерації визначається президією.

Комментарии (2) на “Публічне обговорення”

 • МГ:

  Підставою для припинення членства є заява індивідуального члена або рішення зборів колективного члена про припинення членства у Федерації.
  Коллективного членства в общественной организации не предусматривает закон «Про об’єднання громадян», да и Устав ФШЖО.

  У випадку сумніву Федерація має право вимагати у заявника інші документи.
  Сомнений в чем?

  По Уставу Конференция созывается 1 раз в 4 года, но выбирает Президента (и других руководителей) на 2 года. Т.е. для избрания Президента необходимо созывать внеочередную Конференцию?

 • Олена:

  Виконавчою дирекцією,Президія Федерації. Рішення Правління про виключення. Це один орган чи це всі різні органи?. і де їх повноваження???

Оставить комментарий

ОНОВЛЕНИЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ
ФШЖО
Офіційна сторінка фіналу чемпіонату України
Рубрики сайта
Интересные новости