Стратегія(дав.-гр. στρατηγία, мистецтво полководця) загальний, – не деталізований план певної діяльності, який охоплює тривалий період, спосіб досягнення складної цілі.

Стратегію можна розглядати як довгостроковий, послідовний, конструктивний, раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до невизначеності умов середовища план, який супроводжується постійним аналізом та моніторингом в процесі його реалізації та спрямований з певною метою на досягнення успіху в кінцевому результаті. Стратегія має здатність переходити від абстракції до конкретики у вигляді конкретизованих планів для функціональних підрозділів (1).

Стратегічна мета ФШЖО – виховати протягом 5 років 5 гросмейстерів. Формування мети здійснювалося за принципом «важкої мети», яка полягає у тому, що перед усіма членами Федерації ставиться якомога складніша мета, водночас Федерація всіма засобами має вселити в своїх членів упевненість у тому, що мета буде досягнена. Членів Федерації у цьому випадку поєднує не просто мета, а саме віра у можливість подолання труднощів (2).

Хто такий гросмейстер? Сухе розуміння даного терміну походить від німецького Großmeister та означає «великий майстер»–найвищий титул, якого може досягти шахіст (3).

Для більш широкого розуміння такого соціо-культурного феномену, як гросмейстер нам необхідно звернутися до уроків минулого. Більшість чемпіонів світу мали ґрунтовні знання інших сферах діяльності, зокрема, Емануїл Ласкер був доктором філософії та математики, Олександр Алехін доктором права, Макс Ейве доктором математики, Михайло Ботвинник доктором технічних наук, Тигран Петросян кандидатом філософських наук.

Окремо слід відзначити, що гросмейстер – це людина яка володіє принаймні однією іноземною мовою та може порозумітися з людьми різного світогляду, культури та віку.

Таким чином ми підходимо до визначення гросмейстера як високоосвіченої людини, здатної успішно знаходити шляхи порозуміння з людьми різної статі, культури та віку на основі високих моральних принципів.

Тобто наша мета як Федерації є не механічне виховування «безпринципних хижаків», а формування умов для зростання високоморальних особистостей, які забезпечать спільне виживання усіх форм шахового життя та будуть успішними в будь-яких сферах діяльності.

Тактика(від дав.-гр. τακτική taktike – мистецтво шикування) – являє собою концептуальну дію, яка здійснюється у вигляді одного або більш конкретних завдань (4).

Тактика – це ті поточні завдання, які нам необхідно виконати для того, щоб наблизитися до стратегічної мети.

Для розуміння шляху досягнення стратегічної мети нам необхідно зрозуміти у якій відправній точці ми знаходимося. З моєї точки зору дану ситуацію можна охарактеризувати за наступними параметрами.

 1. Регламент змагань та правила гри.
 2. Суб’єкти шахового процесу.
 3. Об’єкти, необхідні для забезпечення шахового процесу.

Порядок не випадковий – є певні правила давньої та мудрої гри, є люди, які грають за ними та відповідним чином організовують змагання та використовують відповідні об’єкти матеріального світу. У випадку, якщо організатор змагань ставить призовий фонд та гарні шахові фігурки на перше місце, ігноруючи регламент ігри та відчуття гравців, батьків та інших, ми отримаємо змагання, чудові по формі, але нікчемні по суті. Якщо шматочок неїстівної субстанції загорнути у гарну обкладинку, вона цукеркою не стане.

Регламент змагань та правила гри. Регламент змагань та правила гри визначені правилами FIDE, з яким необхідно ознайомитися усім шахістам, тренерам, суддям та організаторам. Бажано розуміти регламент батькам шахістів, спонсорам та глядачам.

Регламент є відносною константою, оскільки правила гри та проведення змагань зазнають змін досить рідко.

Суб’єкти шахового процесу. Суб’єкти шахового процесу – це люди, цілеспрямована діяльність яких направлена на належну організацію, суддівство або участь в шахових змаганнях. Жоден з цих суб’єктів не може існувати самостійно, не контактуючи з іншими суб’єктами, а найвищі шахові досягнення нашої області пов’язані з найбільш гармонійною взаємодією усіх дійових осіб.

 1. Історія. Історія шахів в Житомирській області має потужні корені та уславлена народженням на її теренах 7 гросмейстерів(Йосип Самойлович Бернштейн, Олександр Олександрович Константінопольский, Григорій Олександрович Кайданов, Йосип Давидович Дорфман, Олександр Григорович Хузман, Сергій Анатолійович Кривошия, Юрій Бойдман), насамперед завдяки потужній плеяді шахових тренерів (Володимир Григорович Зак, Віктор Мануїлович Карт, Михайло Мануїлович Тросман та інші).
 2. Тренери. Житомирська шахова школа представлена низкою досвічених тренерів, а саме Леонідом Григоровичем Кравченко, Ярославом Несторовичем Думанським, Геннадієм Євгеновичем Квятковським, Леонідом Мойсейовичем Новофастовським, Павлом Івановичем Добрінецьким та новою генерацією в особі Ігоря Анатолійовича Випханюка, Романа Олексійовича Хітрича та інших.
 3. Шахісти. Усім сучасним шахістам Житомирської області потрібно багато працювати над собою, допомагаючи один одному, щоб залишити свій слід в історії шахів.
 4. Організатори. На даному етапі розвитку шахів в Житомирській області найбільшу активність у організації шахових змагань проявляють Павло Іванович Добрінецький, Світлана Львівна Добрінецька, Роман Олексійович Хітрич, Андрій Валентинович Штукун, Іван Леонідович Трохимишин, Артем Миколайович Сачук.
 5. Судді.В Житомирській області два арбітра мають національну категорію – це Леонід Мойсейович Новофастовський та Павло Іванович Добрінецький.
 6. Юридичні особи. Федерація шахів Житомирської області є складовою частиною Федерації шахів України, зареєстрована в порядку, визначеному чинним законодавством України в якості громадської організації 11 березня 2011 року. Будь-які офіційні змагання з обрахунком національного рейтингу на території Житомирської області повинні проходити за погодженням з ФШЖО та відповідним органом державної влади. Завдання Президента Федерації полягає в створенні прозорих умов діяльності організації та забезпечення практичної реалізації обраної стратегії.
 7. Партнери.Спонсори, меценати, постачальники, газети, фотографи, інтернет-ресурси, телебачення, заклади харчування, готелі, культурні заклади, духовні заклади тощо.

Об’єкти, необхідні для забезпечення шахового процесу. Об’єкти матеріального світу необхідні для забезпечення життєдіяльності людини і шахи не є виключенням.

Для проведення шахових змагань необхідні, зокрема:

 1. Приміщення для проведення змагань.
 2. Столи.
 3. Стільці.
 4. Шахи.
 5. Дошки.
 6. Шахові годинники.
 7. Канцелярія.
 8. Оргтехніка.
 9. Призи.

Відповідь на питання стосовно стратегії та тактики організації дають відповідь на запитання «Навіщо це кожному з нас?». Наше спільне завдання полягає в тому, щоб створити новим поколінням можливості, яких були позбавлені попередні покоління. При цьому кожен з нас буде мати можливості для розвитку та заробітку, яких не було раніше. Наприклад, шаховий турнір з 3000 учасників є заходом, який є цікавим з маркетингової точки зору потенційним спонсорам, водночас турнірні внески цілком можуть покрити усі організаційні витрати, включаючи орендну платню, самостійно.

Таким чином, ми підійшли до визначеннята подальшого обговорення тактичних завдань ФШЖО на 2015 рік:

 1. Забезпечити ФШЖО 100 комплектами фігур Стаунтон (№4) та шаховими дошками.
 2. Забезпечити ФШЖО 100 комплектами шахових годинників DGT 2010 для проведення змагань всеукраїнського та світового рівня.
 3. Провести 2 турніри з нормою майстра спорту у Житомирській області.
 4. Виконати Календар змагань, збільшивши кількість офіційних змагань на 50% в порівнянні з 2014 роком.
 5. Провести Чемпіонат України до 12 років на належному організаційному рівні.
 6. Підвищення рівня матеріальної забезпеченості тренерів з шахів.
 7. Укласти рекламні договори з 10 спонсорами.
 8. Організувати офіційну мережу шахових клубів у районних центрах області.
 9. Організувати отримання 5 шаховими арбітрами 1 категорії та 3 шаховими арбітрами національної категорії.

 

Президент ФШЖО                                  Артем Миколайович Сачук

 

Джерела:

 1. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
 2. http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/31097/
 3. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%B8)
 4. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0